Contact

Proprietarul acestui website este SC TRAINING4HAPPINESS SRL, furnizor de servicii training şi consiliere, cu sediul în Braşov, CUI 36618453, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr J8/2454/25.10.2018, administrator unic Liliana Cehan. Cont deschis la Credit Europe Bank – Sucursala Braşov Centru, IBAN RO55FNNB002903226078RO03.

Tel 0741067220; e-mail: contact@autoeducatie.ro